Explainit jobbar digitalt

” Det som är svårt kan göras lätt.
Förklara bara på rätt sätt.”

  • Explainit kan hjälpa dig med:
  1. Filmer och instruktioner
  2. Tal och presentationer
  3. Skyltar och illustrationer
  4. Människa-maskin röstinteraktioner
  5. Korta ljudproduktioner

Att för olika målgrupper dokumentera
är att svenska och engelska ord formulera.
Att visa process eller konstruktion;
på pränt eller som digital instruktion.
Att i film beskriva situationer,
med texter, ljud och illustrationer.

Du får allt detta snabbt levererat.
Bestäm bara hur du vill ha det serverat!

Kontakta svEjs Explainit …

Erfarenhet

  • Explainit har producerat webbar, bilder, filmer och beskrivande texter i flera decennier.
Hittills under 2020-talet

Löser som kontrakterad underkonsult flera företags olika problem kring teknisk dokumentation.
”Varmt tack till alla er, ni som hjälpt till och hejat på.
Orderboken är nu fylld för hela tjugotjugotvå!”

Deltar som svEjs Explainit i internationella projekt kring AI, röststyrda interaktioner, transkribering och översättning.

Experimenterar med svEjs Extra; inspirationsmaterial.

Skapade svEjs Eclectic; ett urval av en cancerpatients erfarenheter och en samling praktiska vardagstips.

2010-talet

Bild på manual Designade webbstrukturer och digitaliserade manualer

See earlier work on YouTube Skapade animerad information

Grundade svEjs AB

2000-talet

Ledde utveckling av produktwebbar. Beskrev i ord, bild och film hur komplexa IT-system används av olika yrkeskategorier.

1990-talet

Utvecklade system för passagerarhantering i samarbete med flygbolag och myndigheter. Deltog i, och informerade om, driftsättning av flygplatssystem.

1980-talet

Gjorde skyltar, banderoller och instruktioner för restauranger, butiker och organisationer.

1970-talet

Skrev artiklar för dagbladet Mora Tidning.

Referenser

  • Explainit drivs av Kristina Ejstes-Svensson, en webbkreatör som har arbetat digitalt och på distans under 30 år.
CV och betyg

En tidningsartikel

Link to news paper article in Swedish

Sociala media

© svEjs