Explainit jobbar digitalt

” Det som är svårt kan göras lätt.
Förklara bara på rätt sätt.”

  • Explainit kan hjälpa dig med:
  1. Filmer och instruktioner
  2. Tal och presentationer
  3. Skyltar och illustrationer
  4. Människa-maskin röstinteraktioner
  5. Korta ljudproduktioner

Att för olika målgrupper dokumentera
är att svenska och engelska ord formulera.
Att visa process eller konstruktion;
på pränt eller som digital instruktion.
Att i film beskriva situationer,
med texter, ljud och illustrationer.

Du får allt detta snabbt levererat.
Bestäm bara hur du vill ha det serverat!

Kontakta svEjs Explainit …

Erfarenhet

  • Explainit har producerat webbar, bilder, filmer och beskrivande texter i flera decennier.
Hittills under 2020-talet

Löser som underkonsult olika företags problem kring kunddokumentation, texter och illustrationer.

” Stolt över att kunna bidra till skatter och hyra
med jobbavtal för hela tjugohundra tjugofyra
!

Deltar som svEjs Explainit i internationella projekt kring AI, röststyrda interaktioner, transkribering och översättning.

Experimenterar med svEjs Extra; inspirationsmaterial.

Skapade svEjs Eclectic; ett urval av en cancerpatients erfarenheter och en samling praktiska vardagstips.

2010-talet

Bild på manual Designade webbstrukturer och digitaliserade manualer

See earlier work on YouTube Skapade animerad information

Grundade svEjs AB

2000-talet

Ledde utveckling av produktwebbar. Beskrev i ord, bild och film hur komplexa IT-system används av olika yrkeskategorier.

1990-talet

Utvecklade system för passagerarhantering i samarbete med flygbolag och myndigheter. Deltog i, och informerade om, driftsättning av flygplatssystem.

1980-talet

Gjorde skyltar, banderoller och instruktioner för restauranger, butiker och organisationer.

1970-talet

Skrev artiklar för dagbladet Mora Tidning.

Referenser

  • Explainit drivs av Kristina Ejstes-Svensson, en webbkreatör som har arbetat digitalt och på distans under 30 år.
CV och betyg
En tidningsartikel
Link to news paper article in Swedish
Sociala media

© svEjs