Kommentarer

The comments from Swedish readers below are not available in English.
Neither are the related pages about cancer treatment and practical solutions.

Trots kunskap om ”Web Content Accessibility Guidelines”, att texter inte ska visas i en bild om webben ska vara tillgänglig för alla, innehåller bilden nedan exempel på fina kommentarer från läsare som besökt webbsidorna om cancerbehandling och praktiska tips. Detta blev dessutom beskrivet i en alldeles för lång och krånglig mening …
För mer idéer om vad du kan eller inte bör göra med din webb, se svEjs Extra.